Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EI1017 - Programació Avançada

Curs 2 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

 

DE TEORIA

Metodologia docent

Exposició dels conceptes teòrics amb exemples on s’aclarisca com usar-los.

Activitats formatives. A l’alumnatse li proposarà una sèrie d’exercicis, alguns dels quals seran resolts en classe. L’alumnat haurà d’aplicar els conceptes teòrics vistos en classe a la resolució dels exercicis proposats.

CLASSES DE LABORATORI

Metodologia docent. L’alumnatdisposarà de butlletins de pràctiques que haurà de resoldre de manera autònoma, bé de manera individual o per parelles, amb ajuda i supervisió del professorat.

Activitats formatives. A l’alumnat se li proposarà una sèrie de pràctiques perquè practique els conceptes teòrics vistos en classe. L’alumnat ha d’entregar les pràctiques per a la seua revisió.

La nota obtinguda en cada una de les pràctiques formarà part de la nota final de l’assignatura.