Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EI1017 - Programació Avançada

Curs 2 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

31 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

23 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 75
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 15
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG09 - Motivació per la qualitat.

IR07 - Coneixement, disseny i utilització de forma eficient els tipus i estructures de dades més adequats a la resolució d’un problema.

IR08 - Capacitat per a analitzar, dissenyar, construir i mantenir aplicacions de forma robusta, segura i eficient, triant el paradigma i els llenguatges de programació més adequats.

IR17 - Capacitat per a dissenyar i avaluar interfícies persona computador que garantisquen l’accessibilitat i usabilitat als sistemes, serveis i aplicacions informàtiques.

Resultats d'aprenentatge

Utilitzar metodologies que asseguren la qualitat dels programes o biblioteques dissenyats i implementats. (CG09, IR08)

Usar i enriquir efectivament un sistema complex orientat a objectes: una biblioteca per a interfícies d’usuari. (IR17)

Usar i dissenyar biblioteques amb classes genèriques. (IR07)

Resoldre problemes eficientment aplicant la metodologia del disseny orientat a objectes. (IR08)

Dissenyar classes fent ús de conceptes com a polimorfisme, herència, sobrecàrrega i implementació d’interfícies. (IR07, IR08)

Aplicar patrons de disseny al modelatge d’un problema amb orientació a objectes. (IR08)