Sistema d'avaluació

Observació/execució de tasques i pràctiques

80%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Criteris de superació

10.1. Tipus de prova

 

Tipus de prova

Ponderació

Observació/execució de tasques i pràctiques

80

Elaboració de treballs acadèmics

20

Total

100

10.2. Criteris de superació de l'assignatura

 

La valoració de l'assignatura es realitzarà amb els aspectes següents:

 

1. (3,5 punts) Simulació de protocols de xarxa sense fil en intervencions cooperatives per mitjà de la plataforma NS2/NS3.

 

2. (2 punts) Treball documental.

 

3. (4,5 punts) Programació d'una tasca cooperativa amb robots mòbils, per mitjà d'una plataforma programari (e.G. Player o ROS).

 

S'informa que No Cal tindre una nota mínima en cap dels entregables anteriors.

Es considerarà presentat a la convocatoria si fa entrega de dos treballs.

Tots els apartats són recuperables en segona convocatoria