Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

FC1031 - Gestió Bancària

Curs 4 - Semestre 1

Temari

Temari

Tema 1: El negoci bancari

1.1 Ingressos i despeses: el marge del negoci bancari .

1.2 L'activitat bancària : segments

1.3 Estats financers bancaris : principals ràtios .

Tema 2: Els riscos bancaris I

2.1 Mapa de riscos bancaris .

2.2 Conceptes fonamentals en la gestió del risc de crèdit

2.3 Els models interns de ràting en la gestió del risc de crèdit

2.4 Tractament del risc de crèdit en les normes de Basilea

Tema 3: Els riscos bancaris II

3.1 Els riscos de mercat

3.2 El risc operacional

Tema 4: Titulització

4.1 Què és la titulització?

4.2 El procés de titulització dels actius bancaris

4.3 El paper de les agències de ràting

Tema 5: Estructura temporal de tipus d'interès .

5.1 Importància de la corba de tipus d'interès

5.2 La utilització de la corba de tipus d'interès

5.3 Fonaments de càlcul

Tema 6: Introducció a l'operatòria de mercat i a la cobertura de riscos

6.1 Operatòria de mercat

6.2 Cobertura del risc d'interès

6.3 Cobertura del risc de crèdit

Tema 7: La gestió d'actius i passius ( ALM )

7.1 Conceptes bàsics

7.2 El GAP de liquiditat

7.3 El GAP d'interessos

7.4 El GAP de duration

Tema 8: La gestió del risc de liquiditat

8.1 Les polítiques de gestió de liquiditat

8.2 Mesurament del risc de liquiditat

8.3 Polítiques de finançament a nivell intern