Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

FC1031 - Gestió Bancària

Curs 4 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica


Classes teòriques: Les classes teòriques combinaran l'exposició del tema per part del professorat amb la discussió dels materials que s'hagen proposat per a la preparació de la classe.

Classes pràctiques: la teoria estudiada es complementarà amb una sèrie de casos pràctics en els quals podran aplicar-se els coneixements adquirits. La discussió i resolució d'aquests casos pràctics permetrà desenvolupar les habilitats necessàries per a enfrontar-se a situacions reals.

Ensenyament no presencial: Els estudiants hauran de preparar individualment els temes i casos a partir de les orientacions donades i amb els materials suggerits pel professorat. Addicionalment hauran de realitzar els treballs i activitats obligatòries previstes per a l'avaluació de l'assignatura.

Seminaris: S'emprarà per a l'anàlisi i discussió de temes, relacionats amb l'assignatura, que, en el moment de la seua realització, estiguen d'actualitat.

Tutories: S'empraran tant per a la resolució de dubtes relatius a la teoria i pràctica abordada en l'assignatura com per a l'orientació sobre treballs i activitats.

En l'aula virtual es posarà a la disposició de l'estudiant la informació rellevant per al seguiment de l'assignatura. Serà també aquest el canal a través del qual l'estudiant haurà de lliurar els exercicis, activitats i treballs que es requerisquen. Així mateix, l'Aula Virtual s'utilitzarà com a canal principal de comunicació entre estudiant i professor.