Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

FC1031 - Gestió Bancària

Curs 4 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

22 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

21 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 50
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 50
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG06 - Resolució de problemes.

CG07 - Presa de decisions

EA01 - Capacitat d’aplicar els coneixements a la pràctica

EP07 - Conèixer els principals mètodes de planificació financera que permeten optimitzar la gestió dels recursos financers a curt termini.

Resultats d'aprenentatge

Utilitzar les seues capacitats i els recursos de què disposa per a assolir els objectius en situacions habituals i seguint instruccions.

Identificar i analitzar un problema per a generar alternatives de solució, aplicant els mètodes apresos.

Explicar els principals aspectes de la gestió dels cobraments i pagaments o la negociació amb les entitats de crèdit.

Elaborar un diagnòstic financer de l’empresa per a identificar els elements potencialment més determinants per a la rendibilitat futura.

Demostrar seguretat i iniciativa per a prendre decisions responsables i encertades en situacions compromeses.

Conèixer els principals opcions per al descompte d’actius a cobrar.

Aplicar mètodes sistemàtics per a prendre decisions personals amb coherència, encert i seguretat.