Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Temari

Temari

1. Introducció a la valoració de les empreses mitjançant els seus estats financers

Etapes del procés de valoració

El paper del estats financers en els mercats de capitals eficients

Fonts d'informació

 

2. Anàlisi econòmica financera

Anàlisi de la rendibilitat

Anàlisi del risc: liquiditat i solvència

 

3. Estats financers previsionals

Principis generals d'elaboració d'estats previsionals

Etapes del procés d'elaboració d'estats previsionals

Anàlisi dels estats financers previsionals: sensibilitat davant canvis en les hiótesis de partida

 

4. Cost de capital i valoració basada en els dividends

Models de valoració d'empreses

Estimació del cost de capital

El model de valoració basat en els dividends: raó de ser i característiques essencials

Cas pràctic

 

 

5. Valoració basada en els fluxos lliures d'efectiu

El model de valoració basat en els fluxos d'efectiu: raó de ser

Conceptes teòrics fonamentals

Estimació dels fluxos lliures d'efectiu de l'exercici

Implementació del model de valoració

Cas pràctic

 

6. Valoració basada en els beneficis

El model de valoració basat en els beneficis: raó de ser

Fonaments teòrics de la valoració basada en el benefici residual

Estimació del benefici residual

Aplicació del model amb un horitzó de predicció finit i taxa de creixement constant

Cas pràctic

 

7. Valoració basada en indicadors de mercat

Valoració per múltiples

Ràtio market-to-book

Ràtios Price-Earnings

Enginyeria inversa

 

8. Valoració d'empreses no cotitzades

Estimació del cost de capital en empreses no cotitzades

Descompte per falta de liquiditat

Valoració de paricipaciones majoritàries vs participacions minoritàries

Cas d'estudi