Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Metodologia

Metodologia didàctica

 

El curs està programat per ser impartit durant un quadrimestre complet, que consta aproximadament de quinze setmanes lectives, cadascuna d'elles amb dues classes de dues hores de durada.

Per assolir els ojetivos docents d'aquesta assignatura és imprescindible que l'alumne participi activament a classe. Per això, l'alumne ha de dedicar un mínim d'un parell d'hores setmanals a preparar les diferents sessions, seguint les instruccions del professor. Al principi del curs, l'alumne disposarà del cronograma de l'assignatura, que especificarà les activitats a realitzar per l'estudiant ABANS d'acudir a les classes. De vegades l'alumne haurà de llegir el material proposat, i en altres haurà de realitzar exercicis que ha de lliurar al principi de cada sessió. Aquests exercicis puntuaran fins a un 10% de la nota final.

Lectures: Les lectures obligatòries consistiran en extractes del llibre de text, així com articles periodístics o acadèmics.

Exercicis: Els exercicis inclouran problemes relacionats amb les diferents etapes del procés de valoració d'empreses, així com casos d'estudi basats en empreses reals.

Treball en grup: Durant el curs els estudiants hauran de realitzar un treball per grups, consistent en la valoració d'una empresa real, cotitzada o no cotitzada. El treball constarà de totes les etapes del procés de valoració: s'analitzaran les característiques dels sectors d'activitat, la problemàtica comptable associada a aquests, es durà a terme una anàlisi econòmica financer de l'empresa, s'estimaran els balanços previsionals i s'aplicarà , de forma raonada, qualsevol dels mètodes de valoració explicats durant el curs per atorgar un valor fonamental a les accions de la companyia. El treball conclourà amb una recomanació de venda / compra dels títols donades les condicions del mercat.

Examen final: Al final del semestre es celebrarà un examen final de l'assignatura (60% de la nota)