Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Activitats

Ensenyaments teòrics

30 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

15 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 80
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 15
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG01 - Capacitat d’anàlisi i síntesi.

CG03 - Coneixement d’una llengua estrangera.

EA01 - Capacitat d’aplicar els coneixements a la pràctica

EP02 - Conèixer els conceptes, teories, i models per a la presa de decisions financeres dels consumidors i empreses.

EP05 - Conèixer els instruments necessaris per a poder valorar les operacions d’inversió més usuals de l’empresa.

EP06 - Conèixer els diferents models de govern corporatiu.

Resultats d'aprenentatge

Utilitzar les seues capacitats i els recursos de què disposa per a assolir els objectius en situacions habituals i seguint instruccions.

Seleccionar els elements significatius i les seues relacions en situacions complexes.

Descriure la relació potencial entre la política de dividends i la cotització borsària de les accions.

Conèixer l’efecte de la inflació i els impostos en la valoració d’empreses.

Conèixer la importància de l’aplicació de la prima de risc en la valoració d’empreses.

Conèixer la importància de la política comptable de l’empresa en la valoració de les seues accions.

Comunicar-se de forma verbal i escrita en una llengua aliena en intercanvis quotidians i textos senzills.

Analitzar la importància de l’estructura de capital en el valor d’una empresa cotitzada.