Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MD1116 - Aparell Cardiorespiratori i Renal

Curs 2 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

 

La metodologia és fonamentalment teòric-pràctic, els ensenyaments teòrics mitjançant classes magistrals presencials impartides pels professors de l'assignatura.

Les pràctiques i seminaris es realitzaran distribuint als alumnes en grups, procedint segons metodologia demostrativa, amb retroalimentació positiva individual, la qual cosa permet una avaluació formativa continuada. Per a açò s'utilitzaran mètodes didàctics actius, és a dir de tècnica de grups, del descobriment i interrogatius, a més dels mètodes convencionals expositius i demostratius, de tal manera que l'alumne siga gestor de la seua pròpia docència, utilitzant ivaloritzant la seua pròpia experiència professional. Així doncs, l'assignatura s'impartirà mitjançant:

- Ensenyaments teòrics: Classes Magistrals impartides pel professor, que constaran de 56 temes, especificats prèviament

- Ensenyaments pràctics: Els conceptes apresos durant els ensenyaments teòrics s'aplicaran a la resolució de problemes mèdics mitjançant simulació. Per a aquestes sessions s'utilitzaran els simuladors de pacient adult i el simulador d’ecocardiografia, de gran realisme, situats en el laboratori de fisiologia de la UJI. Es realitzaran estudis de les proves respiratòries normals i s'iniciarà a l'alumne en el coneixement de la patologia més comuna dins del sistema respiratori. 

Cada alumne haurà de resoldre un problema específicament adaptat a l'aprenentatge de l'assignatura, amb retroalimentació positiva per part del professor, realitzant undebrifing posterior amb l'alumne i la resta del grup per a corregir i fixar els conceptes apresos. 

Els conceptes anatòmics i histològics apresos durant els ensenyaments teòrics s’aplicaran a la identificació de les diverses estructures en la sala de dissecció i amb eines de microscopia virtual en aula informàtica.

 

- Seminaris: Treball pràctic dirigit per un professional sanitari, igualment amb els alumnes disposats en grups reduïts.

Es realitzarà un seminari d'exploració física cardíaca amb el simulador de pacient adult , la base del qual és l'auscultació cardíaca, estudi dels sorolls cardíacs, presa reglada de la pressió arterial i del pols cardíac. Tot açò proporcionarà a l'alumne informació útil per al diagnòstic clínic de moltes malalties del cor.

Es realitzarà un seminari de Suport Vital Cardíac, amb el simulador de pacient adult on es mostraran diferents situacions patològiques, davant les quals l'alumne haurà d'actuar. En finalitzar el mateix es realitzarà unmegacode per a puntuació dels coneixements adquirits per cada alumne.

L'àrea d'anatomia organitzarà dos seminaris:

- Bloc temàtic I: Neoplàsies pulmonars. Component genètic i ambiental. (a preparar per l'alumne).

- Bloc temàtic II: Cardiopaties congènites (a impartir per professor convidat). Seminari impartit en anglès del com l'alumne no haurà de fer cap treball no presencial.

L'àrea de física realitzarà els seminaris corresponents a la seua matèria, que se li comunicaran a l'alumne a l'inici del curs.

-Tutories: Tutories individuals o en petit grup per a contrastar els avanços en l'adquisició de competències i assessorar sobre la preparació dels seminaris. 

- Estudi personal de l'alumne. Aquest temps inclou tot el procés personal d'aprenentatge de l'alumne no consignat en apartats anteriors, el correcte aprofitament dels quals serà comprovat mitjançant les proves teòrica i pràctica.

En el desenvolupament de les activitats formatives i el procésevaluatiu s'empraran plataformes virtuals sempre que s'estime oportú.