Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MD1116 - Aparell Cardiorespiratori i Renal

Curs 2 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Observació/execució de tasques i pràctiques

30%

Resolució d'exercicis i problemes

20%

Criteris de superació

 

NOTES MÍNIMES 

-       Examen escrit (teoria): 2.5/5

-       Observació/execució de tasques i pràctiques (pràctiques i seminaris): 1.5/3

-       Resolució d'exercicis i problemes (examen pràctic): 1/2

 

A1. S'exigirà una qualificació mínima de 5 sobre 10 (2.5 sobre 5) en l'examen escrit per a considerar-se superat. 

A2. Es realitzaran exàmens dels continguts de laboratoris i seminaris, que deburan ser aprovats per poder incorporar les notes derivades de treballs, qüestionaris o memòries de dites activitats. En cas de superar un 40% de la nota (0,8/2) es podrà compensar amb les restantes proves d'avaluaciò si i només si la puntuació de l'examen de teoria iguala o supera el 60% (3/5)


B. Es considerarà presentat tot alumne que es present a l'examen final escrit.