Assignatures

esborrar

Personalitza els horaris

El "primer" semestre és de setembre a gener, el "segon" semestre és de febrer a juliol i "anual" és de setembre a juliol.

BI2201 - Biologia

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 46,5 103,5
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

BI2202 - Física

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 58 92
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

BI2203 - Història del Pensament Científic (Història)

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

BI2204 - Matemàtiques

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 58 92
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

BI2205 - Química

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 58 92
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

BI2206 - Fonaments de Bioquímica (Bioquímica)

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 58 92
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

BI2207 - Evolució i Biodiversitat Biològica (Biologia)

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 58 92
Crèdits Hores presencials Hores no presencials
6 56 94
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

BI2209 - Citologia i Histologia

Curs 1 - Semestre 2 - Obligatòria

6 58 92
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

BI2210 - Química Orgànica (Química)

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 58 92
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

BI2211 - Estadística

Curs 2 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 58 92
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

BI2212 - Biofísica i Membranes Biològiques (Física)

Curs 2 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 58 92
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

BI2213 - Microbiologia (Biologia)

Curs 2 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 58 92
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

BI2214 - Termodinàmica i Cinètica

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

6 58 92
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

BI2215 - Fisiologia Vegetal

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

6 58 92
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

BI2216 - Biosíntesi de Macromolècules

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

6 58 92
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

BI2217 - Fonaments de Genètica

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

6 58 92
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

BI2218 - Mètodes en Biologia Molecular

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

6 58 92
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

BI2219 - Tècniques Instrumentals d'Anàlisi

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

6 58 92
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

BI2220 - Fisiologia Animal i Humana

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

6 58 92
Crèdits Hores presencials Hores no presencials