SAR002 - Comunicació Intercultural, Reunions i Negociacions en el Món de l'Empresa / Intercultural Communication, Meetings and Negotiations in a Business Context

Semestre 1

Proves finals

Aquestes dates sols seran efectives en el cas que el sistema d'avaluació incloga una prova final.