Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

SAR002 - Comunicació Intercultural, Reunions i Negociacions en el Món de l'Empresa / Intercultural Communication, Meetings and Negotiations in a Business Context

Semestre 1

Sistema d'avaluació

Resolució de casos

50%

Observació/execució de tasques i pràctiques

50%

Criteris de superació

La qualificació final serà la suma de les puntuacions obtingudes mitjançant les següents proves: 

Observació / execució de tasques pràctiques en classe (50%): l'assistència dels estudiants i la participació es tindrà en compte. Els professors observaran la progressió dels estudiants i l'adquisició dels principals coneixements i competències a través de la pràctica de les tasques proposades en l'aula en aquest context d'aprenentatge específic. 

Resolució de casos (50%): Els estudiants haurien de preparar activitats comunicatives, de forma individual i en grup, que es deriven de les situacions professionals que necessiten ser resoltes mitjançant l'aplicació dels seus coneixements i competències de l'assignatura. Les instruccions s'explicaran en classe i els estudiants tindran temps per a preparar els casos fora de l'aula. Serà funció del docent establir els terminis per a la presentació de les activitats requerides en classe. 

Ambdues parts són obligatòries. Amb la finalitat d'aprovar l'assignatura, els estudiants estan obligats a arribar a el 50% en cadascuna de les proves o seccions.