Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Temari

Temari

Tema 1. Introducció al disseny de fàrmacs (CADD)

 
 
Tema 2. Sistemes de coordenades moleculars i superfícies d'energia potencial
 
- Sistemes de representació: espai cartesià i coordenades internes
 
- Superfície d'energia potencial
 
- Punts singulars i coordenada de reacció
 
 
Tema 3. Mètodes empírics: camps de forces i optimització molecular
 
- Potencials empírics: termes enllaçants
 
- Potencials empírics: termes no enllaçants
 
- Condicions periòdiques
 
- Truncat de la interacció: tipus de cut-off
 
- Classificació de mètodes d'optimització
 
 
Tema 4. Cerques conformacionals: dinàmica molecular i mètode de Montecarlo
 
- Dinàmica Molecular
 
- Mètode de Montecarlo
 
- Simulated Annealing (recuit simulat)
 
 
Tema 5. Interaccions fàrmac-receptor: docking i influència del dissolvent
 
- Algorismes d'acoblament (docking)
 
- Funcions de puntuació (scoring)
 
- Limitacions
 
 
Tema 6. Càlcul d'energia lliure
 
- Funcions de partició i energia lliure
 
- Pertorbació de l'energia lliure
 
- Integració termodinàmica
 
- Aplicacions al càlcul de l'energia de binding