Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

ED2059 - Estructures I: Elasticitat i Resistència de Materials

Curs 2 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

Lliçó magistral. Mètode expositiu consistent en la presentació d'un tema lògicament estructurat amb la finalitat de facilitar la informació organitzada seguint els criteris adequats a la finalitat pretesa. Centrat fonamentalment en l'exposició verbal per part del professor dels continguts sobre la matèria objecte d'estudi.

Resolució d'exercicis i problemes (problemes). Situacions on l'alumne ha de desenvolupar i interpretar solucions adequades a partir de l'aplicació de rutines, fórmules o procediments per a transformar la informació proposada inicialment. Se solen usar com a complement a la lliçó magistral.

Resolució d'exercicis i problemes (laboratoris). Els laboratoris d'aquesta assignatura es desenvoluparan a l'aula informàtica. En les sessions de pràctiques, s'utilitzaran el programa de càlcul d'estructures com *Cype-*Metal3D, i altres programes com Excel o *Matematica, amb l'objectiu d'aplicar les competències de l'assignatura mitjançant programes de càlcul, molt estesos en l'àmbit professional nacional.

Aprenentatge per projectes. Mètode d'ensenyament-aprenentatge, en el qual els estudiants duen a terme la realització d'un projecte en un temps determinat, per a resoldre un problema o abordar una tasca mitjançant la planificació, disseny i realització d'una sèrie d'activitats i tot això a partir del desenvolupament i planificació d'aprenentatges adquirits i l'ús efectiu de recursos.