Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

ED2059 - Estructures I: Elasticitat i Resistència de Materials

Curs 2 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

80%

Projectes

10%

Memòries i informes de pràctiques

10%

Criteris de superació

En primera convocatòria, els percentatges que es tindran en consideració són:
80% Examen escrit
10% Memòries i informes de pràctiques
10% Projectes

Es necessita que l'alumne obtinga en l'examen escrit una qualificació mínima de 4 per a poder realitzar la mitjana ponderada amb la resta de parts.
L'assignatura es considerarà superada si la nota final és superior a 5.

En segona convocatòria no es pot millorar la qualificació dels laboratoris, però si la dels projectes, realitzant un nou lliurament de la memòria.