Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

ES2015 - Fonaments Tàctics en el Joc i els Esports Col·lectius

Curs 2 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

18 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

40 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 60
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG03 - Resolució de problemes.

CG04 - Treball en equip.

CG05 - Capacitat d'organització i planificació.

CG07 - Presa de decisions.

CE1.1 - Comprendre, elaborar i saber aplicar els procediments, estratègies, activitats, recursos, tècniques i mètodes que intervenen en el procés d'ensenyament-aprenentatge amb eficiència, i desenvolupar tot el curs de l'acció en tots els sectors d'intervenció professional d'activitat física i esport (ensenyament formal i informal fisicoesportiu, entrenament físic i esportiu, exercici físic per a la salut i direcció d'activitat física i esport).

CE1.3 - Comunicar i interactuar de manera adequada i eficient en activitat física i esportiva, en contextos d'intervenció diversos, i demostrar habilitats docents de manera conscient, natural i continuada.

CE2.6 - Manifestar un nivell avançat en la planificació, aplicació, control i avaluació dels processos d'entrenament físic i esportiu.

CE4.1 - Elaborar amb fluïdesa procediments i protocols per a resoldre problemes poc estructurats, imprevisibles i de creixent complexitat articulant i desplegant un domini dels elements, mètodes, processos, activitats, recursos i tècniques que componen les habilitats motrius bàsiques, activitats físiques, habilitats esportives, joc, activitats expressives corporals i de dansa, i activitats en la naturalesa, de manera adequada, eficient, sistemàtica, variada i integrada metodològicament, per a tota la població i amb èmfasi en les poblacions de caràcter especial com ara les persones majors (tercera edat), la població escolar, les persones amb discapacitat i les persones amb patologies, problemes de salut o assimilats (diagnosticades i/o prescrites per personal mèdic), amb atenció al gènere i la diversitat i en qualsevol sector d'intervenció professional d'activitat física i esport (ensenyament formal i informal fisicoesportiu, entrenament físic i esportiu, exercici físic per a la salut i direcció d'activitat física i esport).

Resultats d'aprenentatge

- Resoldre problemes de creixent complexitat en l'aplicació dels fonaments tàctics dels jocs i els esports col·lectius, amb èmfasi en poblacions de caràcter especial.

- Conèixer i manifestar un nivell avançat en la planificació de l'entrenament tàctic dels esports col·lectius.

- Comunicar i interactuar de manera adequada i eficient en crear propostes motrius per a l'ensenyament-aprenentatge dels fonaments tàctics del joc i l'esport col·lectiu.

- Comprendre, valorar els beneficis de l'esport i el joc col·lectiu.