Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

ES2001 - Noves Tecnologies Aplicades a l’Educació Física i l’Esport (Educació)

Curs 1 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

16 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

40 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 65
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 25
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG01 - Capacitat d'anàlisi i síntesi

CG02 - Aprenentatge autònom

CG03 - Resolució de problemes

CG06 - Informàtica relativa a l'àmbit d'estudi

CE1.2 - Dissenyar i aplicar el procés metodològic integrat per l'observació, reflexió, anàlisi, diagnòstic, execució, avaluació tecnicocientífica i/o difusió en diferents contexts i en tots els sectors d'intervenció professional de l'activitat física i de l'esport.

CE2.1 - Saber orientar, dissenyar, aplicar i avaluar tècnicament i científicament exercici físic i condició física en un nivell avançat, basat en l'evidència científica, en diferents àmbits, contexts i tipus d'activitats per a tota la població i amb èmfasi en les poblacions de caràcter especial com són: persones majors (tercera edat), escolars, persones amb discapacitat i persones amb patologies, problemes de salut o assimilats (diagnosticades i/o prescrites per un metge), atenent al gènere i a la diversitat.

CE2.4 - Articular i desplegar un nivell avançat de destresa en l'anàlisi, disseny i avaluació de les proves de valoració i control de la condició física i del rendiment fisicoesportiu.

Resultats d'aprenentatge

- Utilitzar eines informàtiques de suport a la gestió de les dades en el context de l'activitat física i de l'esport.

- Recuperar informació a partir de diferents tecnologies de suport a la gestió de l'activitat física i l'esport.

- Integrar diferents dispositius bàsics de maquinari usats en la pràctica esportiva.

- Analitzar i avaluar dades obtingudes mitjançant diferents tecnologies i en diferents contexts de l'activitat física i de l'esport.