Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MI1846 - Didàctica General

Curs 1 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

Els recursos metodològics que prioritàriament s'utilitzen són els que s'exposen a continuació. No obstant això, remarquem que el professorat que imparteix l'assignatura, en funció de les necessitats de l'alumnat, prioritzarà i durà a terme la metodologia que considere oportuna.

 

- Lliçons magistrals. Exposicions en les quals es consideraran, en bona part, les tecnologies de la informació i la comunicació per a focalitzar l'atenció de l'alumnat en els aspectes rellevants del tema treballat, i s’acompanyarà de preguntes i respostes o exemples de la vida escolar. L'estudiantat completarà les explicacions amb l'estudi personal i amb la realització de treballs pràctics.

 

- Aprenentatge cooperatiu i per projectes o aprenentatge-servei. Al llarg del semestre s'utilitzaran diferents tècniques de dinàmica de grups, es dona especial importància a les tècniques d'aprenentatge cooperatiu i per projectes o aprenentatge-servei.

 

- Resolució d'exercicis i problemes. Treball individual i/o grupal de caràcter aplicatiu, lectura de textos i posterior debat en parelles o en xicotet grup, anàlisi d'experiències, de materials, etc.

 

- Aprenentatge autònom. Lectures personals, recerca bibliogràfica, anàlisi de pàgines web, elaboració de presentacions sobre diverses temàtiques, elaboració de treballs, etc.

 

- Aprenentatge a través de l'aula virtual. Basat, sobretot en el treball tutoritzat, en orientacions individualitzades o en grup sobre treballs que du a terme l'alumnat, orientació acadèmica, personal o professional, assessorament sobre pràctiques, tutoria virtual, etc.

 

- Activitats amb altres agents educatius. Xarrades, col·loquis, taules redones amb experts,  assistència a jornades, etc.