Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MI1810 - El Desenvolupament Motriu. Salut i Creixement

Curs 1 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

27 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

26 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 60
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Competències

DD23 - Saber utilitzar el joc com principal recurs didàctic, així com dissenyar activitats d'aprenentatge basades en principis lúdics.

DDUJI19 - Potenciar l'ús del llenguatge corporal per a aconseguir una millor expressió, respectar el treball propi i desenvolupar habilitats socials.

DDUJI21 - Ser capaç de crear propostes motrius adequades a cada grup d'edat en l'etapa d'educació infantil.

DDUJI32 - Ser capaç de dissenyar, aplicar i avaluar activitats i materials que fomenten la creativitat infantil.

FB06 - Saber promoure l'adquisició d'hàbits entorn de l'autonomia, la llibertat, la curiositat, l'experimentació, la imitació, l'acceptació de normes i de límits i el joc simbòlic i heurístic.

FB23 - Detectar carències afectives, alimentàries i de benestar que pertorben el desenvolupament físic i psíquic adequat dels estudiants.

FBUJI11 - Conéixer el desenvolupament psicomotor i dissenyar intervencions destinades a promoure’l.

FBUJI12 - Crear propostes motrius respectant els aspectes òptims del creixement i desenvolupament saludable.

FBUJI13 - Detectar situacions de falta de benestar del xiquet o xiqueta que siguen incompatibles amb el seu desenvolupament i promoure la seua millora.

FBUJI14 - Dissenyar activitats encaminades al desenvolupament de les habilitats motrius.

FBUJI15 - Distingir les actuacions motores que s'adeqüen millor al desenvolupament físic harmònic i equilibrat.

FBUJI16 - Observar i valorar l'evolució motriu dels xiquets i xiquetes, relacionant els patrons motrius i conductuals amb una correcta maduració.

FBUJI17 - Potenciar en els xiquets i xiquetes el coneixement i control del seu cos i les seues possibilitats motrius, així com els beneficis que tenen sobre la salut.

FBUJI18 - Realitzar exposicions teòriques i pràctiques al voltant d'aspectes metodològics de l'educació motriu.

FBUJI19 - Ser capaç d'ajustar les situacions motrius a les individualitats psicomotores i sociomotores dels xiquets i xiquetes.

Resultats d'aprenentatge

R08 - Treballar en equip i individualment de forma eficient tant en activitats de caràcter teòric com a pràctic, buscant els recursos i estratègies.

R08 - Programar i construir situacions educatives capaces d'afavorir la creativitat.

R08 - Fomentar i promoure l'ús del llenguatge corporal i el coneixement del cos.

R08 - Dissenyar situacions d'aprenentatge ajustades a unes finalitats educatives concretes en un context determinat.

R08 - Detectar possibles carències motrius, afectives i de benestar.

R08 - Construir propostes de planificació curricular, des del respecte de les competències bàsiques de l'etapa pel que fa a l'aprenentatge motriu.

R08 - Comparar i valorar les teories actuals sobre l'aprenentatge motriu, construint tasques que afavorisquen el desenvolupament dels xiquets i xiquetes.

R08 - Analitzar les decisions interactives que el docent ha d'adoptar durant l'ensenyament tenint com a referència estudis d'intervenció docent.