Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

GA1235 - Estructures i Polítiques Socials a Espanya i a la Unió Europea

Curs 4 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

30 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

15 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2,5 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2,5 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 70
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG1 - Capacitat d'anàlisi i síntesi.

CG4 - Comunicació oral i escrita en llengua nativa.

CG9 - Raonament crític.

CE4 Aplicar els mètodes i les tècniques d'investigació política i social.

Resultats d'aprenentatge

RASO36 Conèixer les fonts d'informació en l'àmbit de les estructures i polítiques socials.

RASO35 Fer-se preguntes sobre la realitat que ens envolta i participar activament en els debats al seu voltant, analitzar els judicis que es formulen i reflexionar sobre les conseqüències de les decisions pròpies i alienes.

RASO34 Comunicar-se amb soltesa per escrit, estructurant el contingut del text i els suports gràfics per a facilitar la comprensió i interès del lector en escrits d'extensió mitjana.

RASO33 Comunicar correctament per escrit el que es pensa o el que se sent amb els recursos adequats, en escrits breus.

RASO32 Expressar les pròpies idees de forma estructurada i intel·ligible, intervenint amb rellevància i oportunitat tant en situacions d'intercanvi, com en més formals i estructurades en l'àmbit de les estructures i polítiques socials.

RASO31 Seleccionar els elements significatius i les seues relacions en situacions complexes.