GA1235 - Estructures i Polítiques Socials a Espanya i a la Unió Europea

Curs 4 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

La metodologia didàctica emprarà tècniques d'aprenentatge cooperatiu per a l'analisi de texts i documents a l'aula. En cada sessió, el professor contextualitzarà els materials a analitzar i en presentarà els conceptes i qüestions clau.