GA1215 - Tècniques d'Anàlisi Social en Gestió i Administració Pública

Curs 2 - Semestre 1

Temari

Temari

- Perspectives en l'anàlisi de les polítiques públiques.

- Components i cicle de les polítiques públiques.

- Els actors de les polítiques públiques.

- Els processos d'inclusió en l'agenda política.

- Programació, implementació i avaluació de les polítiques públiques.

- Anàlisis dels fonaments sociopolítics de la Nova Gestió Pública.

- Mètodes i tècniques d'avaluació de polítiques públiques.