GA1215 - Tècniques d'Anàlisi Social en Gestió i Administració Pública

Curs 2 - Semestre 1

Requisits de matrícula

Aquesta assignatura no presenta cap requisit de matrícula