Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

VJ1212 - Expressió Gràfica

Curs 2 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Avaluació contínua

70%

Exàmen

30%

Criteris de superació

 

Per a superar l'assignatura en qualsevol de les dues convocatòries cal complir els següents criteris:

1- Obtenir una nota mitjana final igual o major de 5 sobre 10.

2- Obtenir una puntuació mínima de 5 sobre 10 com a nota final de les pràctiques de curs. Cada pràctica no presentada es comptabilitza amb un 0.

3- Obtenir una puntuació mínima de 5 sobre 10 com a nota mitjana dels exàmens de curs. Cada examen no presentat es comptabilitza amb un 0.

L'avaluació contínua es desenvolupa mitjançant la realització de pràctiques setmanals i un treball de curs. Per considerar que un alumne o alumna s'ha presentat a una convocatòria ha d'haver realitzat el 70% de les pràctiques de l'avaluació contínua.

Les pràctiques setmanals constitueixen un 20% del percentatge total de l'avaluació de l'assignatura i el treball de curs un 50%.