Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

VJ1212 - Expressió Gràfica

Curs 2 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

28 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

14 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

12 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 75
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 15
Hores presencials Hores no presencials

Competències

E02 - Capacitat de visió espacial i coneixement de les tècniques de representació gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com per mitjà de les aplicacions de disseny assistit per ordinador.

Resultats d'aprenentatge

E02 - desenvolupar representacions espacials tant amb eines gràfiques com a informàtiques.

E02 - Produir escenaris de videojocs basats en distintes perspectives espacials.

E02 - Comprendre els distints mètodes de representació tridimensional sobre una superfície plana.