Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MD1141 - Medicina d'Urgències, Emergències i Malalt Crític

Curs 5 - Semestre 1

Temari

Temari

CLASSES TEÒRIQUES

1. Suport vital avançat. Valoració del nivell de consciència. Valoració de la respiració. Valoració de la circulació. Maneig de la via aèria.

2. Aspectes ètics i  bioètics del pacient en estat greu.

3. Síndrome de resposta  inflamatòria  sistèmica i de disfunció-fracàs múltiple d'òrgans:Introducció i definicions de  SRIS,  CARS,  MARS,  DMO i  FMO. Patrons de resposta a l'agressió.Etiopatogènia i fisiopatologia.

4. Valoració i pauta d'actuació en les alteracions agudes de l'equilibri àcid-base.

5. Volèmia eficaç i  fluïdoteràpia en urgències-emergències.

6. Xoc I: Fisiopatologia, tipus i aproximació diagnòstica (monitoratge).

7. Xoc II: Tractament d'emergència davant una situació de xoc. Actitud davant un pacient amb xoc. Tractament dels diferents tipus de xoc.

8. Patologia cardiovascular en el pacient crític I: Síndrome coronària aguda. Síndrome coronària aguda amb elevació del segment  ST. Síndrome coronària aguda sense elevació del segment  ST. Diagnòstic. Tractament. Estratègies de revascularització.

9. Patologia cardiovascular en el pacient crític II: Urgència-emergènciahipertensiva. Insuficiència cardíaca.

10. Patologia cardiovascular en el pacient crític III: Diagnòstic i tractament de les arítmies potencialment letals. Mecanismes de producció. Diagnòstic. Tractament farmacològic i elèctric.

11. Patologia cardiovascular en el pacient crític IV: Patologia de grans gots. Dissecció aòrtica. Aneurisma d'aorta.  Tromboembòlia pulmonar.

12. Valoració i pauta d'actuació en Patologia respiratòria I: Insuficiència respiratòria aguda. Lesió pulmonar aguda/Síndrome de destret respiratori de l'adult.

13. Valoració i pauta d'actuació en Patologia respiratòria II: Insuficiència respiratòria crònica.  Exacerbació aguda de l’EPOC. Estatus  asmàtic.Broncospasme.

14. Valoració i pauta d'actuació en Patologia respiratòria III: Ventilació invasiva i no invasiva.Oxigeno teràpia. Ventilació mecànica invasiva i no-invasiva.

15. Valoració i pauta d'actuació en la urgència-emergència endocrí-metabòlica. Hipoglucèmia.Cetoacidosis diabètica. Crisi tirotòxica aguda. Coma  hipotiroïdal. Insuficiència suprarenal aguda.

16. Valoració i pauta d'actuació en la sèpsia greu I: Fisiopatologia. Diagnòstic. Tractament segons la  Surviving SepsisCampaign

17. Valoració i pauta d'actuació en la sèpsia greu II: Infeccions greus amb compromís vital. Pneumònia associada a ventilació mecànica.  Peritonitis. Meningitis aguda.

18. Patologia neurològica en pacient crític I: Coma. Acostament al pacient en coma.

19. Patologia neurològica en pacient crític II: Accident cerebrovascular  isquèmic. Accident  cerebrovascular hemorràgic. Hemorràgia  subaracnoïdal.

20. Patologia neurològica en pacient crític III: Hipertensió cranial, mort encefàlica i donació d'òrgans.

21. Politraumatisme I: Trauma cranioencefàlic, medul·lar.

22. Politraumatisme II: Trauma toràcic, abdominal.

23. Patologia abdominal en el pacient crític I: Hemorràgia digestiva alta. Disfunció hepàtica.Pancreatitis aguda greu.

24. Síndromecompartimental  intraabdominal i d'extremitats.

25. Patologia renal en el pacient crític: Fallada renal aguda i tècniques de depuració  extra renal.

26. Valoració de l'hemorràgia aguda greu. Valoració de les alteracions de la coagulació.

27. Metabolisme en l'agressió aguda:Resposta metabòlica en el dejuni. Resposta metabòlica en la lesió corporal. Suport nutricional i metabòlic en situacions d'agressió. Càlcul de les necessitats nutricionals en el pacient crític. Via d'aportació de nutrients en el pacient crític.

28. Intoxicacions agudes I: Intoxicacionsmedicamentoses.

29. Intoxicacions agudes II: Intoxicacions nomedicamentoses.

30. Valoració i pauta d'actuació en el pacient cremat crític. Fisiopatologia. Mecanismes de producció. Valoració. Pautes d'actuació i tractament.

31. Miscel·lània I: Patologia urgent per agents físics externs. Hipotèrmia. Colp de calor. Ofegament.

32. Miscel·lània II: Patologia de l'embarassada amb risc vital.

 

CLASSES PRÀCTIQUES

Àrea de Crítics

1. Protocol d'ingrés d'un pacient crític. Exploració i reconeixement.

2. Monitoratge en el pacient crític I. Monitoratge  hemodinàmic.

3. Monitoratge en el pacient crític II. Monitoratge respiratori.

4. Monitoratge en el pacient crític III. Monitoratge neurològic.

5. Síndrome Coronària Aguda. Diagnòstic i tractament.

 

Àrea d'Urgències

1.Triatge.

2. Atenció inicial d'un pacient en urgències amb possible risc vital.

3. Maneig de la Insuficiència cardíaca-edema agut de pulmó.

4. Abdomen agut.

5. Violència de gènere i malalt terminal.

 

Seminaris

1. Habilitats no tècniques.

2. Atenció Múltiples Víctimes.

3. Radiologia en el pacient crític.

4. Integració de coneixements.