Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MD1141 - Medicina d'Urgències, Emergències i Malalt Crític

Curs 5 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

La metodologia és fonamentalment teòric-pràctica, els ensenyaments teòrics mitjançant classes magistrals impartides pels professors de l'assignatura. Les pràctiques i seminaris es realitzaran distribuint als alumnes en grups, procedint segons metodologia demostrativa, amb retroalimentació positiva individual, la qual cosa permet una avaluació formativa continuada. Per a açò s'utilitzaran mètodes didàctics actius, és a dir, de tècniques de grups, del descobriment i interrogatius, a més dels mètodes convencionals expositius i demostratius, de tal manera que l'alumne siga gestor de la seua pròpia docència, utilitzant i valoritzant la seua pròpia experiència professional. Així doncs l'assignatura s'impartirà mitjançant:

8.1. Bloc teòric:

Les classes teòriques s'exposaran en l'aula assignada i seran impartides pel professor. Constaran de 32 temes, especificats prèviament.

Els seminaris seran dirigits per un professor sanitari, amb els alumnes disposats en grups reduïts. Es realitzarà un seminari d'habilitats no tècniques, on s'instruirà als alumnes a la comunicació, un seminari d'atenció a múltiples víctimes, on s'exposarà una simulació i els alumnes tindran una participació activa juntament amb l'equip sanitari multidisciplinari, Urgències, SAMU i UCI. Es realitzarà un tercer seminari de casos clínics amb imatges radiològiques dels conceptes i patologies apreses en les classes teòriques. L'últim seminari serà de “Integració”, amb el simulador de pacient adult, on es mostraran diferents situacions patològiques davant les quals l'alumne haurà d'actuar.

8.2. Bloc pràctic:

Els conceptes apresos durant els ensenyaments teòrics s'aplicaran a la resolució de problemes mèdics. Per a aquestes sessions els alumnes seran distribuïts en grups d'acord a la capacitat de l'hospital assignat.

En cada hospital es realitzaran casos teòric-pràctics i pràctiques a peu de llit amb malalts reals. Paral·lelament, a través de la plataforma en línia, cada alumne haurà de resoldre una selecció de problemes específicament adaptats a l'aprenentatge de l'assignatura.

8.3. Tutories:

Tutories individuals o en petit grup per a contrastar els avanços en l'adquisició de competències i assessorar sobre la resolució dels casos clínics i preparació dels seminaris.

8.4. Estudi personal de l'alumne:

Aquest temps inclou tot el procés personal d'aprenentatge de l'alumne no consignat en apartats anteriors, el correcte aprofitament dels quals serà comprovat mitjançant les proves teòriques i pràctiques.