DI1038 - Presentació de Dissenys Assistida per Ordinador

Curs 4 - Semestre 1

Temari

Temari

Temari de teoria


1. Introducció 
2. Conceptes de modelatge 
3. Modelatge 3D 
4. Modelatge avançat 3D 
5. Càmeres 
6. Il·luminació 
7. Materials 
8. Animació 

Temari de pràctiques

1. Flux de treball 
2. Inicialitzant l'escena 
3. Fonaments de creació d'objectes 
4. Modelat d'objectes 
5. Materials. mapejat 
6. Il·luminació 
7. Càmeres 
8. Generació d'imatges 
9. Animació