Assignatures

esborrar

Personalitza els horaris

El "primer" semestre és de setembre a gener, el "segon" semestre és de febrer a juliol i "anual" és de setembre a juliol.

DI1011 - Empresa

Curs 2 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 0 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

DI1012 - Disseny Assistit per Ordinador I

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

6 0 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

DI1013 - Mecànica i Resistència de Materials

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

6 0 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

DI1014 - Disseny Conceptual

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

6 0 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

DI1015 - Materials II

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

6 0 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

DI1016 - Taller de Models

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

6 0 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

DI1017 - Estètica

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

6 0 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

DI1018 - Expressió Artística II

Curs 2 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 0 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

DI1019 - Informàtica Bàsica (Informàtica)

Curs 2 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 0 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 0 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 0 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

DI1022 - Metodologies del Disseny

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

6 0 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

DI1023 - Ergonomia

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

6 0 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

DI1024 - Tecnologia Elèctrica Aplicada al Producte

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

6 0 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

DI1025 - Presentació de Productes

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6 0 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

DI1026 - Màrqueting

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6 0 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

DI1027 - Disseny Gràfic

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

6 0 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

DI1028 - Disseny Assistit per Ordinador II

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6 0 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

DI1029 - Sistemes Mecànics

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6 0 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

DI1030 - Producte i Medi Ambient

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6 0 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

DI1031 - Taller Experimental de Prototips

Curs 4 - Semestre 1 - Obligatòria

6 0 4
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

DI1032 - Projectes de Disseny

Curs 4 - Semestre 1 - Obligatòria

6 7 5
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

DI1033 - Acabats Superficials de Productes

Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

6 2 12
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
4,5 1 11
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
4,5 2 12
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
4,5 0 11
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
4,5 0 10
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 0 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

DI1039 - Disseny Ceràmic

Curs 4 - Semestre 2 - Optativa

4,5 3 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

DI1040 - Disseny d'Elements d'Il·luminació

Curs 4 - Semestre 2 - Optativa

4,5 3 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
4,5 3 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

DI1042 - Expressió Objectual i Disseny

Curs 4 - Semestre 2 - Optativa

4,5 3 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

DI1043 - Disseny Inclusiu

Curs 4 - Semestre 2 - Optativa

4,5 4 2
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

DI1044 - Disseny Emocional

Curs 4 - Semestre 2 - Optativa

4,5 3 4
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

DI1045 - Seguretat dels Productes

Curs 4 - Semestre 2 - Optativa

4,5 3 2
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

DI1046 - Disseny per a l'Entorn i l'Hàbitat

Curs 4 - Semestre 2 - Optativa

4,5 3 2
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

DI1047 - Pràctiques Externes

Curs 4 - Anual - Pràctiques

12 0 13
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

DI1048 - Treball de Final de Grau

Curs 4 - Anual - Projecte final

12 0 15
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula