Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

DI1019 - Informàtica Bàsica (Informàtica)

Curs 2 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

La metodologia d'ensenyament reflectida, així com la manera en què s'ha estructurat/organitzat està d'acord amb les indicacions reflectides en la Memòria Verificada del Grau.

Les classes de teoria s'imparteixen a l'aula amb la utilització d'un canó projector i un ordinador. D'aquesta manera, és possible alternar les explicacions teòriques amb demostracions de les eines utilitzades. Els materials utilitzats en les presentacions en l'aula estan disponibles en Aula Virtual.

Les classes de problemes s'imparteixen en acabar cada tema de teoria. Es plantegen qüestions i es realitzen exercicis pràctics, relacionats amb els temes i conceptes impartits en les classes de teoria.

Les pràctiques bàsiques d'introducció a les eines informàtiques es realitzen individualment amb l'ús dels butlletins que hi ha disponibles en Aula Virtual. Als tallers, també individuals i dirigits, es combinen i amplien els coneixements adquirits en les pràctiques bàsiques de les diferents eines, realitzant activitats de diferent índole, però enfocades a un desenvolupament específic.

Els seminaris consisteixen en presentacions sobre temes avançats relacionats amb alguns dels temes de teoria i laboratori.

El treball d'assignatura consisteix a realitzar un projecte en grup basat en les eines de programari i els temes estudiats en l'assignatura.

Es dediquen unes hores de tutories a la resolució de dubtes i al seguiment del treball d'assignatura.