Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MT1054 - Treball Final de Grau

Curs 4 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

Partint de les preferències dels i les estudiants i de la llista d'ofertes, el coordinador o coordinadora de l'assignatura farà les assignacions, adjudicant a cada alumne o alumna una oferta de tema i un tutor acadèmic.

En cas de conflicte entre les preferències de dos o més estudiants es tindran en compte els següents criteris:

·      Idoneïtat de l'oferta a l'o l'estudiant

·      Nota mitjana de l'expedient

·      Nombre de crèdits superats

 

La tutoria acadèmica orientarà, assessorarà, planificarà les activitats de l'alumne i col·laborarà en tot allò que permeti una bona consecució dels objectius plantejats. L'estudiant o estudianta realitzarà un memòria per a la seva avaluació, que haurà de presentar segons els terminis que s'estableixin a l'aula virtual de l'assignatura.

 

Atès el caràcter personal que tenen les memòries, no es proposa cap esquema tancat de desenvolupament sent cada alumne amb el seu tutor qui dissenyen el treball.