Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EM1034 - Pràctiques Externes

Curs 4 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

La metodologies que s'apliquen en aquesta assignatura són fonamentalment:
 
- Aprenentatge cooperatiu o en equip: L'estudiant s'integrarà en un equip de treball durant la seva estada en pràctiques, adoptant una estratègia de coresponsabilitat per assolir els objectius del grup que defineixi l'empresa, d'acord amb el que estableix el Projecte Formatiu.
 
- Estudi de casos: L'estudiant desenvoluparà tasques tècniques en l'àmbit de l'Enginyeria Mecànica que versaran sobre un procés, projecte o desenvolupament real de l'empresa, amb la finalitat de conèixer-lo, interpretar-lo, resoldre'l, generar hipòtesis, contrastar dades, reflexionar, completar coneixements, diagnosticar-lo i, de vegades, entrenar-se en els possibles procediments alternatius de solució.
 
Simultàniament i de manera natural, durant l'estada en pràctiques l'estudiant desenvoluparà activitats encaminades a l'adquisició de les competències del model ENAEE següents:
 
- CT4: "Demostrar coneixement de les pràctiques empresarials i de gestió de projectes, així com la gestió i el control de riscos, i entendre les seves limitacions" en els nivells de domini N2 i N3 (CT4-EM1034-N23).
 
- CT5: "Reconèixer la necessitat i tenir la capacitat per desenvolupar voluntàriament l'aprenentatge continu" en els nivells de domini N1 i N2 (CT5-EM1034-N12).
 
És responsabilitat del tutor i del coordinador de Pràctiques Externes vetllar perquè el Projecte Formatiu l'alumne integri activitats a través de les quals l'estudiant adquireixi aquestes competències.