Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EM1034 - Pràctiques Externes

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Avaluació de les pràctiques externes

100%

Criteris de superació

Perquè un alumne es consideri presentat a qualsevol de les convocatòries haurà d'haver desenvolupat les 150 hores de pràctiques a l'empresa i presentat la memòria de les mateixes. La qualificació de les Pràctiques Externes serà l'atorgada pel tutor de la universitat, en base al seu seguiment (30%), a la memòria presentada (30%) i l'informe del supervisor de l'empresa (40%). 
En el cas que es sol·liciti convalidació, l'alumne / a podrà reconèixer les PE associades a les assignatures EM1034 i EM1047 acreditant la realització de pràctiques extracurriculars (sempre que el nombre d'hores sigui igual o superior a 300 h i en la data d'inici d'aquestes pràctiques hagués superat el 80% dels ECTS de l'obligatorietat (matèries de formació bàsica i obligatòria sense considerar les matèries de pràctiques Externes i Projecte Fi de Grau per al còmput d'aquest percentatge) o l'exempció de les mateixes (per experiència professional). el reconeixement de les pràctiques en cap cas eximeix de la matrícula de l'assignatura. En la normativa de pràctiques acadèmiques externes de l'UJI poden consultar-se els criteris mínims necessaris per al reconeixement de les pràctiques, quedant aquest supeditat a la seva aprovació per part de la Comissió de Grau. En aquest cas l'alumne/a haurà de presentar al tutor una memòria que correspondrà el 100% de la nota.
 
Per superar l'assignatura, la nota global mínima atorgada pel tutor en el seu informe haurà de ser de 5 punts sobre 10.
 
Les avaluacions tant del tutor com del supervisor de l'empresa es duran a terme en base a sengles rúbriques, accessibles a l'Aula Virtual de l'assignatura, a través de les quals es valorarà l'adquisició de les competències de l'assignatura definides en la Memòria de verificació del títol i les competències del model ENAEE per a les quals aquesta assignatura suposa un punt de control:
 
- CT4: "Demostrar coneixement de les pràctiques empresarials i de gestió de projectes, així com la gestió i el control de riscos, i entendre les seves limitacions" en els nivells de domini N2 i N3 (CT4-EM1034-N23).
 
- CT5: "Reconèixer la necessitat i tenir la capacitat per desenvolupar voluntàriament l'aprenentatge continu" en els nivells de domini N1 i N2 (CT5-EM1034-N12).