Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CS1013 - Psicologia de la Conducta Criminal

Curs 2 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

33 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

20 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 50
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 40
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG10 - Reconeixement a la diversitat i multiculturalitat

CG2 - Capacitat d'anàlisi i síntesi

PB1 Coneixement i comprensió dels mecanismes i lleis bàsiques dels distints processos psicològics i la seua aplicació pràctica.

PB2 Coneixement i comprensió dels fonaments biològics de la conducta humana i dels processos psicològics i la seua aplicació pràctica.

PETS2 Coneixement i anàlisi de conceptes bàsics en diferències individuals i psicopatologia i la seua aplicació pràctica.

Resultats d'aprenentatge

RAPETS9 Conéixer la relació entre la psicopatologia i la conducta criminal

RAPETS8 Conéixer la relació entre les diferències individuals i la conducta criminal, i entre la psicopatologia i la conducta criminal

RAPB14 Identificar en situacions concretes les variables biològiques, psicològiques i psicosocials relacionades amb la conducta criminal

RAPB13 Explicar la relació entre la psicopatia, la violència i la conducta criminal

RAPB12 Descriure els factors biològics, cognitius i emocionals relacionats amb la conducta criminal