Assignatures

esborrar

Personalitza els horaris

El "primer" semestre és de setembre a gener, el "segon" semestre és de febrer a juliol i "anual" és de setembre a juliol.
9 0 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

CS1010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

Curs 2 - Anual - Formació bàsica

9 0 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

CS1011 - Dret Penal I: Part General

Curs 2 - Anual - Obligatòria

9 0 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
9 0 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

CS1013 - Psicologia de la Conducta Criminal

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

6 0 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

CS1014 - Cerca i Gestió de la Informació

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

6 0 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

CS1015 - Mètodes i Tècniques d'Intervenció Policial

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

6 0 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

CS1016 - Introducció al Dret Processal

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

6 0 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

CS1017 - Policia Científica

Curs 3 - Anual - Obligatòria

9 0 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

CS1018 - Dret Penal II: Part Especial

Curs 3 - Anual - Obligatòria

9 0 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 0 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

CS1020 - Medicina Legal

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

6 0 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

CS1021 - Àmbits d'Intervenció Pública

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

6 0 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

CS1022 - Psiquiatria Forense

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6 0 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

CS1023 - Dret Processal Penal

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

6 0 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

CS1024 - Mètodes de Control i Sanció

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6 0 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

CS1025 - Gestió Econòmica i Personal

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6 0 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

CS1026 - Investigació Processal del Crim

Curs 4 - Semestre 1 - Obligatòria

6 3 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

CS1027 - Formes Específiques de Criminalitat

Curs 4 - Semestre 1 - Obligatòria

6 9 1
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

CS1028 - Víctima i Sistema de Justícia

Curs 4 - Semestre 2 - Obligatòria

6 8 1
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

CS1029 - Teoria i Execució de la Pena

Curs 4 - Semestre 2 - Obligatòria

6 13 26
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

CS1030 - Dret Penal de Menors

Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

6 3 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

CS1031 - Ètica i Deontologia Professional

Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

6 2 29
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 2 22
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

CS1035 - Política Criminal

Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

6 3 8
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

CS1036 - Mobilitat i Seguretat Viària

Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

6 3 30
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

CS1037 - Gènere i Violència

Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

6 3 1
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

CS1039 - Seguretat i Criminalitat Informàtica

Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

6 3 30
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

CS1040 - Gestió Privada de la Seguretat

Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

6 4 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

CS1043 - Pràctiques Externes

Curs 4 - Semestre 2 - Pràctiques

12 5 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

CS1044 - Treball de Final de Grau

Curs 4 - Semestre 2 - Projecte final

6 0 5
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula