Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

DR1009 - Anglès Jurídic (Idioma Modern)

Curs 1 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

15 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

40 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 45
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 45
Hores presencials Hores no presencials

Competències

E1 - Capacitat de comprendre i interaccionar en anglès en un context jurídic

E24 - Capacitat per al maneig de fonts jurídiques (legals, jurisprudencials i doctrinals).

G4 – Coneixement d’una llengua estrangera

Resultats d'aprenentatge

Identificar i contrastar aspectes lingüístics concrets en documents i informació legal del sistema jurídic anglosaxó i espanyol

Extraure informació rellevant de distints tipus de textos i documents legals

Desenvolupar estratègies de comprensió de textos i documents jurídics en anglès

Demostrar que es tenen nocions per a utilitzar correctament les distintes bases de dades legislatives per a la seua utilització pràctica

Comunicar-se amb soltesa de forma argumentada en una altra llengua en textos d’una certa complexitat.