Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

TI0921 - Llengua A1 (Català) per a Traductors i Intèrprets

Curs 2 - Anual

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

80%

Carpetes d'aprenentatge i/o dossiers

10%

Presentacions orals i pòsters

5%

Elaboració de treballs acadèmics

5%

Criteris de superació

Cal traure un 5 en l'examen corresponent per a superar l'assignatura. Si l'alumne o l'alumna no es presenta a l'examen es considerarà no presentat. En la resta de casos, suspés. Totes les proves són recuperables en la segona convocatòria.