Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

TI0921 - Llengua A1 (Català) per a Traductors i Intèrprets

Curs 2 - Anual

Activitats

Ensenyaments teòrics

18 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

60 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

8 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 95
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 40
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE03 - Domini de la llengua materna i la seua cultura pera traduir i interpretar.

CE08 - Domini d'habilitats professionals i coneixements sobre el mercat de la traducció/interpretació.

CG03 - Raonament crític

CG08 - Capacitat d'organització i planificació

CG11 - Treball en equip

Resultats d'aprenentatge

Utilitzar estratègies d'escriptura per a elaborar textos especialitzats.

Ser capaç de recórrer a obres de consulta generals i especialitzades amb capacitat crítica i utilitzar-les amb eficiència.

Sensibilitzar-se cap a l'activitat traductora i correctora.

Desenvolupar tècniques i estratègies per a argumentar les decisions preses.

Desenvolupar estratègies per al treball en equip.

Desenvolupar estratègies per a planificar el temps i el treball.

Desenvolupar estratègies de lectura per a enfrontar-se amb textos de diferents llenguatges d'especialitat.

Desenvolupar estratègies d'expressió per a poder comunicar-se amb especialistes de diferents àmbits.