EA0964 - Psicolingüística Aplicada a l'Aprenentatge de la Llengua Anglesa

Curs 4 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

Les sessions seran principalment pràctiques, i inclouen classes magistrals i treball individual, en parelles i en grup. Es donarà importància a la participació activa de l'estudiantat en totes les activitats i discussions que es realitzen durant el curs. Per aquest motiu, l’assistència a classe és altament recomanable.

Les tutories (programades via correu electrònic) també es recomanen perquè l'estudiantat puga orientar-se en el seu procés d’aprenentatge durant el curs.