Màster Universitari en Ensenyament i Adquisició de la Llengua Anglesa en Contextos Multilingües (Pla de 2013) (A distància)

Professorat

Dep. d'Estudis Anglesos
Codina Espurz, Victoria

Codina Espurz, Victoria

Professora Titular d'Universitat

Fernández Guerra, Ana Belén

Fernández Guerra, Ana Belén

Professora Titular d'Universitat

Martín Laguna, Sofía

Martín Laguna, Sofía

Professora Ajudanta Doctora Tipus II

Nightingale , Richard Mark

Nightingale , Richard Mark

Professor Ajudant Doctor Tipus II

Portolés Falomir, Laura

Portolés Falomir, Laura

Professora Titular d'Universitat

Safont Jordà, María del Pilar

Safont Jordà, María del Pilar

Catedràtica d'Universitat

Salazar Campillo, Patricia

Salazar Campillo, Patricia

Professora Titular d'Universitat

Professorat extern
Vanhove , Jan Paul I

Vanhove , Jan Paul I

Doctor o doctora: No