SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Sistema d'avaluació

Resolució de problemes mitjançant un treball escrit

80%

Qüestionaris en línia d'avaluació

20%

Elaboració de treballs acadèmics

0%

Criteris de superació

Tots els entregables han d'haver estat avaluats positivament per a superar l'assignatura.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16