Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

SBD007 - Disseny i Anàlisi de Dades en l'Àmbit de la Intervenció Familiar i Social

Semestre 1 - Només convalida

Temari

Temari

Quantitativa
Mètodes de recerca quantitativa .
1 . - Conceptes bàsics :
   1.1 . L'inici de la recerca . Etapes d'una recerca : La / pregunta / s. Els objectius . Les hipòtesis . documentació
   1.2 . De la pregunta al Disseny de recerca en l'àmbit familiar . La identificació i selecció del model de recerca : Dissenys bàsics en l'àmbit de la intervenció                social .
   1.3 De la pregunta a la dada. El pla de recollida de dades : La selecció de la mostra , la selecció dels temps , la intervenció , el control , els tipus de dades , els          tipus de variables , sistemes d'organització de dades , dades i estratègies estadístiques. Tècniques de recollida d'informació , fiabilitat i validesa .
Anàlisi de recerques en l'àmbit familiar .
2 . Mesura de la covariància .
3 . La Correlació en diferents tipus de variables .
4 . Models d'efectes fixos de dissenys entresubjectes : Anàlisi d'amb un, dos i tres factors . Contrastos a priori .
5 . L'anàlisi de covariància
Models de recerca quantitativa en l'àmbit de la intervenció social , familiar i educativa .
4 . Alguns Models estadístics . Idees bàsiques .
5 . Regressió lineal simple.
6 . Regressió lineal múltiple .
7 . Regressió Multicentre .
8 . Elaboració de variables de centre en variables 'dummy ' .
9 . Interacció de variables en regressió
Elaboració i redacció d'informes tècnics i científics .

Qualitativa
A. Fonaments i criteris bàsics en la recerca qualitativa
    1 . - La naturalesa de la recerca qualitativa :
       1.1 consideracions epistemològiques
       1.2 claus contextuals
    2 . - Característiques representatives
       2.1 Criteris principals en l'aproximació conceptual
       2.2 Trets centrals de la lògica qualitativa
       2.3Tipologia els diferents enfocaments qualitatius
   3 - Disseny i procés en recerca qualitativa :
      3.1 Concepte de disseny en recerca qualitativa
      3.2 Descripció del procés
      3.3 Seqüències i criteris en la transformació de dades
B. Desenvolupament de la metodologia del Grounded Theory com a estratègia de disseny i anàlisi qualitativa de dades
   1 - Anàlisis dels processos de categorització en l'anàlisi qualitativa de dades
      1.1 . Bases i criteris generadors de teoria en la producció de dades
      1.2 . Processos de codificació substantiva
      1.3 . Processos de codificació teòrica
  2 - Aplicació del mostreig teòric
      2.1 . El mètode comparatiu constant
      2.2 . Criteris de saturació teòrica
      2.3 . Generació de categories centrals i processos socials bàsics
  3 - Densificació i integració de la teoria
     3.1 . Elaboració de l'esquema teòric
     3.2 . Revisió de la literatura
     3.3 . Elaboració final de l'informe : l'escriptura teòrica
C. Criteris avaluatius de qualitat en estudis qualitatius
  1 - Postures en la delimitació dels estàndards de qualitat
  2 - Procediments que permeten potenciar el rigor dels estudis qualitatius
  3 - Aportacions als criteris de qualitat de la Teoria fonamentada .