SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Activitats

Ensenyaments teòrics

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE01 - Aplicar i analitzar mètodes d'adquisició i percepció mitjançant interfícies avançades.

CE02 - Integrar i comunicar sistemes heterogenis.

CE03 - Crear i gestionar sistemes d'adquisició i percepció mitjançant interfícies avançades.

CE04 - Aplicar i analitzar mètodes de processament intel·ligent de la informació.

CE05 - Aplicar i analitzar mètodes de representació del coneixement i decisió automàtica.

CE06 - Aplicar i analitzar mètodes d'extracció i tractament de grans volums d'informació.

CE07 - Visualitzar i presentar informació complexa.

Resultats d'aprenentatge

MDC06 - Realizar una presentación audiovisual sobre un tema científico.

MDC05 - Elaborar un barrido bibliográfico sobre un tema científico.

MDC04 - Elaborar un texto científico completo.

MDC03 - Comprender la metodología asociada a la obtención del doctorado.

MDC02 - Ser capaz de realizar tareas básicas asociadas a la investigación.

MDC01 - Comprender las características básicas de la investigación científica y tecnológica actual.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16