Temari

Temari

1. Intervenció en entorns naturals

i. Equips de salut mental comunitària

ii. Intervencions domiciliàries

a. Programes de continuïtat de cures

b. Tractament assertiu comunitari

iii. Educació i treball amb suport

iv. Empreses socials

v. La presó i l'eixida

2. Promoció de la salut mental i intervencions en població sense diagnòstic

3. Intervencions ecològiques