SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Temari

Temari

Els continguts del Practicum són els propis del màster en la seua vessant professionalitzadora. A més de les pròpies pràctiques i el seu seguiment, els estudiants completaran la formació amb seminaris temàtics específics, sobre tècniques, recursos o estratègies psicopedagògiques que atenguen a competències i contextos educatius molt específics. Els estudiants completaran la formació amb seminaris per a la posada en comú, discussió i/o anàlisi dels casos tractats durant l'estada en l'entitat de pràctiques, de manera que es revisen i reflexione sobre els processos, estratègies i tècniques desenvolupades al llarg del practicum en els diferents contextos educatius.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16