SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Reconeixements

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

AA07 - Pràcticum I

AA12 - Pràcticum II

SAW022 - Pràcticum Professionalitzador

AA07 - Pràcticum I

AA12 - Pràcticum II

SAW022 - Pràcticum Professionalitzador

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16