Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Activitats

Ensenyaments teòrics

36 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

8 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 90
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE03 - Capacitat per a conèixer, comprendre i utilitzar els principis de tecnologia de la producció hortofructícola, control de qualitat de productes hortofructícoles, comercialització i maquinària per a hortofruticultura i jardineria.

CG01 - Capacitat d’anàlisi i síntesi.

CG04 - Coneixement d'una llengua estrangera.

CG09 - Capacitat de gestió de la informació.

Resultats d'aprenentatge

CG09- Potenciar el raonament crític

CG09- Afavorir la presa de decisions.

CG04 - Ser capaç de llegir i entendre textos cientificotècnics en anglès.

CG01 - Afavorir la capacitat d’anàlisi i de síntesi.

CE03 - Reconèixer els principals artròpodes perjudicials per als cultius, així com els seus enemics naturals.

CE03 - Entendre els relacions entre la densitat de plagues, els seus enemics naturals i el medi, amb el dany i les pèrdues econòmiques per al cultiu, i la seua aplicació a la presa de decisions relatives a la gestió de plagues: els llindars de decisió.

CE03 - Entendre com funcionen els artròpodes dees del nivell individual fins al poblacional.