Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MP1853 - Taller de Ceràmica Artística per a Educació Primària

Curs 4 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

La metodologia s'adequa a les característiques de l'alumnat. S'opta per impulsar l'anàlisi i la resolució de problemes fonamentats en un aprenentatge basat en projectes, el qual es porta a terme en fases en què es desenvolupa l'experimentació individual, el treball en equip en grups cooperatius. Les activitats i treballs a realitzar per l'alumnat al llarg de l'assignatura englobaran aspectes de documentació, estudi, investigació, descobriment, experimentació, creació, treball creatiu i reflexió crítica. Les sessions pràctiques hi han de comptar amb una major implicació de l'alumnat mitjançant el desenvolupament d'una metodologia docent, centrada en l'alumnat i basada en el treball individual i grupal per a realitzar diverses tasques de preparació, organització d'equips i materials, manteniment d'espais comuns i materials. L'organització metodològica es basa en la interacció constant entre teoria i pràctica, la qual combina classes teòriques, visionat d'imatges i activitats.

Les classes s'articulen a partir del plantejament d'una sèrie d'exercicis amb uns objectius específics dins de cada un dels temes, els quals s'exposen a l'alumne o  l'alumna, perquè siga conscient en tot moment dels nivells d'aprenentatge a què ha d'arribar.

- A l'inici de cada pràctica s'imparteix una classe teòrica per a exposar els continguts, objectius, procediments, criteris d'avaluació i bibliografia recomanada. Atès que es tracta d'una assignatura pràctica, les classes consisteixen en el desenvolupament i execució dels treballs proposats. A partir d'aquestes propostes, l'alumnat elabora una sèrie d'estratègies i solucions en el procés reflexiu creatiu. En tot moment aquest procés el supervisa el professorat de l'assignatura.

- Els processos tècnics es marquen, en primera instància, en funció dels continguts dels temes i, en segona instància, en funció de les necessitats expressives que el treball de l'alumnat planteja, es potencia la utilització de diversos materials i l'experimentació amb aquests.

- Les pràctiques es realitzen íntegrament al taller/laboratori de la Facultat.

- Al final de cada exercici es realitza, a classe, una exposició col·lectiva dels treballs realitzats per a potenciar el debat i el sentit crític de l'alumnat, i segons les activitats d'aprenentatge, s'exigeix la comunicació dels processos de treball oralment (presentació digital, etc.) i/o per escrit (presentació de fitxes d'autocorrecció, memòries, etc.), o bé la realització d'un examen.